GDPR

Zákon č. 18/2018
.
.
  1. Všetky data ostávajú uložene na úložisku sieti Valhala.eu, ktoré sú poskytované Hostify.cz, Craftingstore.net a Wedos.cz. Všetky sú chránené pred odcudzením, zneužitím a strate.
  2. Na webe zhromažďujeme následujúce data: IP adresa, herné meno, e-mailová adresa, dobrovoľné údaje a taktiež heslo, ktoré je šifrované.
  3. Web ukladá do prehliadača súbory cookies, je ich možné zmazať v nastavení prehliadaču.
  4. IP adresa je viditeľná len pre vedenie serveru, je to z dôvodu aby sme predišli k obchádzanie banom, porušením pravidiel a podobne.
  5. Pri nákupe prostredníctvom nášho online storu sa ukladajú následujúce data: ID transakcie, herné meno, e-mailová adresa, meno a priezvisko
  6. Pri nákupe prostredníctvom SMS sa ukladajú následujúce data: Herné meno
  7. Discord neukladá žiadne citlivé data, jedine čo je uložené je vaše herné meno.
  8. V minecrafte sa ukladajú následujúce data: IP adresa, herné meno a heslo, ktoré je šifrované (šifrovacím kódom SHA256)
  9. Uživateľ ma právo na podanie žiadosti o zmazaní všetkých jeho osobných údajov. 
🡱